Sunglass Outlet e-poe ostutingimused

 1. Üldine

1.1 Käesolevad Outlet Trading Company OÜ 12265732 (edaspidi müüja või e-pood) e-poe tingimused kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja, tarbija või klient), kes kasutavad www.sunglassoutlet.eu veebiaadressil olevat e-poodi, tellivad e-poest kaupa, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

 2. Ostu vormistamine

2.1 Ostu sooritamiseks vali välja sobiv kaup ning lisa see ostukorvi vajutades tootelehel olevat nuppu „LISA KORVI“. Seejärel saad jätkata teiste toodete valimist või alustada ostukorvis ostu vormistamist.

2.2 Ostukorvis saad ostetavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada.

2.3 Kui oled veendunud, et rohkem tooteid ostukorvi lisada ei soovi ning valitud kaupade suurused, mõõdud ja kogused on korrektsed, võid hakata täitma maksja- ja tarneandmeid.

2.4 Veendu, et sinu poolt sisestatud maksja- ja tarneandmed on korrektsed, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub sinu poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

2.5 Tellimuse esitamisel saadame teile tellimuse kinnituse.

2.6 Peale makse sooritamist saadetakse sinu poolt tellimuses märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus koos tarneinfoga.

 3. Tarnetingimused

3.1 Kõik tellitud kaubad pannakse teele hiljemalt 3-tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui siiski selgub, et see pole mingil põhjusel võimalik, siis anname sellest sulle koheselt teada e-posti või telefoni teel.

3.2 Tellitud kaubad tarnitakse Sinu poolt tellimuses märgitud tarneaadressile. Kui avastad peale tellimuse vormistamist, et soovid siiski tarneandmeid muuta, siis anna meile sellest esimesel võimalusel märku e-posti teel info@sunglassoutlet.eu või +3725017994

3.3 Eesti-sisene tarneaeg jääb enamjaolt 1-3 tööpäeva vahemikku. Toodud tarneajad on hinnangulised ning me ei garanteeri alati tarnet märgitud ajavahemikus, kuna lõplik tarneaeg sõltub meie transpordi partneritest.

 4. Andmekaitse

4.1 Kõiki e-poe külastamise ja ostu sooritamisega seoses teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse, kui konfidentsiaalset infot. Kogume ja kasutame üksnes neid kliendi andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks ja kliendisuhete hoidmiseks. E-pood ei avalda oma klientide andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks või kui seadus selleks kohustab.

4.2 Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist meie e-poe andmebaasist.

5. Taganemisõigus

5.1 Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

5.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.

5.3 Tarbija võib tootega tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (VÕS §56 lg 4). Seega, palume tagastada kasutamata, siltidega, korrektne ja originaalpakendis kaup.

5.4 Kauba tagastamine Omniva pakiautomaadi teenusega tasuta.

5.6 Toote eest tasutud summa tagastame hiljemalt 3 päeva jooksul alates tagastatud kauba kätte saamisest. Teeme tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks.

 6. Kaebuste lahendamine

6.1 Vastavalt Võlaõigusseaduse §218 lg 2 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole just vastuolus kauba või puuduse olemusega.

6.2 Tarbijal on õigus puudustega kauba puhul esitada e-poele pretensioone 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

6.3 Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt kauba parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel toote asendada lepingutingimustele vastava tootega. (VÕS § 222 lg 1). Juhul kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

6.4 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese 6 kuu jooksul asja üleandmisest müüjale pretensiooni menetlemise, asja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

6.5 E-pood ei vastuta kui toode on kahjustunud ostja süü või hoolimatuse tõttu; defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6.6 Kui müüja ja tarbija ei jõua omavahel kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks Eestis on Riiklik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@ttja.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Tarbija võib vaidluste lahendamiseks kasutada ka üle Euroopa Liidulist internetipõhist vaidluste lahendamise keskkonda ODR (Online Dispute Resolution), mis on ligipääsetav siin http://ec.europa.eu/odr

6.7 Pretensiooni esitamiseks saada e-poele sellekohane avaldus e-posti aadressil info@sunglassoutlet.eu , kus märgi ära järgmine info:

* Sinu nimi ning telefoni nr.

* Kaebuse esitamise kuupäev.

* Tellimuse nr.

* Kauba puuduse selgitus.

* Esitatav nõue (vahetus uue toote vastu, raha tagasi vms).

* Võimalusel lisa avaldusele pildid defektist.

6.8 Sinu kaebusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.